Główna sekcja słownika

Wyszukaj inne pojęcie w naszej bazie

Tłumaczenie pojęcia "zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji" na język niemiecki w niestandardowym słowniku technicznym

NIEMIECKIE TŁUMACZENIE POLSKIEGO SŁOWA

Kategoria: kolejnictwo

zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji [n]

  • Inbetriebnahmegenehmigung [f]

  • tłumaczenie dostępne w:

    SZCZEGÓŁY

  • Richtlinie 2008/57/EG

  • Stopka strony