NIEMIECKIE TŁUMACZENIE POLSKIEGO SŁOWA

Kategoria: technika wagowa

wagowy tensometryczny przetwornik pomiarowy [m]

  • Wägezelle [WZ] [f]

  • tłumaczenie dostępne w:

    SZCZEGÓŁY