NIEMIECKIE TŁUMACZENIE POLSKIEGO SŁOWA

Kategoria: kolejnictwo

sztywna (betonowa) nawierzchnia [ż]

  • feste Fahrbahn

  • tłumaczenie dostępne w:

    SZCZEGÓŁY

  • in der festen Fahrbahn wird das herkömmliche Schotterbett durch ein festes Tragschichtsystem ersetzt