NIEMIECKIE TŁUMACZENIE POLSKIEGO SŁOWA

Kategoria: energetyka

stałe paliwa wtórne [lmm]

  • feste Sekundärbrennstoffe [SBS] [pl]

  • tłumaczenie dostępne w: