NIEMIECKIE TŁUMACZENIE POLSKIEGO SŁOWA

rejestr handlowy [m]

  • Handelsregister [f]

    Handelsregister [HR] [n]

  • tłumaczenie dostępne w: