NIEMIECKIE TŁUMACZENIE POLSKIEGO SŁOWA

Kategoria:

Niemieckie Towarzystwo ds. Jakości [n]

  • Deutsche Gesellschaft für Qualität [DGQ] [f]

  • tłumaczenie dostępne w:

    SZCZEGÓŁY