NIEMIECKIE TŁUMACZENIE POLSKIEGO SŁOWA

Kategoria: motoryzacja

lampka wadliwego działania systemu OBD [MIL] [ż]

  • Fehlfunktionsanzeige des OBD-Systems [MIL] [f]

  • tłumaczenie dostępne w:

    SZCZEGÓŁY

  • Fehlerlampe (f)