Główna sekcja słownika

Wyszukaj inne pojęcie w naszej bazie

Tłumaczenie pojęcia "Główny Urząd Miar [GUM]" na język niemiecki w niestandardowym słowniku technicznym

NIEMIECKIE TŁUMACZENIE POLSKIEGO SŁOWA

Kategoria: technika wagowa

Główny Urząd Miar [GUM] [m]

  • Haupteichamt [n]

  • tłumaczenie dostępne w:

    SZCZEGÓŁY

  • Hauptamt für Eichwesen

  • Stopka strony