NIEMIECKIE TŁUMACZENIE POLSKIEGO SŁOWA

Kategoria: kolejnictwo

dopuszczenie do eksploatacji [ż]

  • Inbetriebnahme (Eisenbahnwesen) [f]

    Inbetriebnahme [f]

  • tłumaczenie dostępne w:

    SZCZEGÓŁY

  • Richtlinie 2008/57/EG