GERMAN TRANSLATION OF THE POLISH WORD

Kategoria: organizacja i zarzadzanie

Certyfikat odbioru technicznego [m]

  • Bescheinigung der Technischen Abnahme [f]

  • translation available in: