NIEMIECKIE TŁUMACZENIE POLSKIEGO SŁOWA

Kategoria: technika wagowa

belkowy przetwornik pomiarowy podparty na obu końcach [m]

  • beidendig gelagerte Balken-Wägezelle [f]

  • tłumaczenie dostępne w: