Main section of the dictionary

GERMAN TRANSLATION OF THE POLISH WORD

Kategoria: organizacja i zarzadzanie

adres prowadzenia działalności gospodarczej [m]

  • Geschäftsanschrift [f]

  • translation available in:

    Page Footer