Tłumaczenia słowa tube tum - Niestandardowy słownik techniczny (niem - pol - ang)


Szukane słowo ("tube-tum") występuje w tłumaczeniach:

ENG DE PL
tube tum - also: pipe elbow Rohrbogen kolanko rurowe - także: łuk rurowy