Tłumaczenia słowa track bed - Niestandardowy słownik techniczny (niem - pol - ang)


Szukane słowo ("track-bed") występuje w tłumaczeniach:

ENG DE PL
track bed - also: road bed Gleisbett podtorze