Tłumaczenia słowa product jam - Niestandardowy słownik techniczny (niem - pol - ang)


Szukane słowo ("product-jam") występuje w tłumaczeniach:

ENG DE PL
product jam Produktstau zator produktu