Tłumaczenia słowa operating mask - Niestandardowy słownik techniczny (niem - pol - ang)


Szukane słowo ("operating-mask") występuje w tłumaczeniach:

ENG DE PL
operating mask Bedienbild maska obsługi