Tłumaczenia słowa initial screen - Niestandardowy słownik techniczny (niem - pol - ang)


Szukane słowo ("initial-screen") występuje w tłumaczeniach:

ENG DE PL
initial screen Einstiegbild ekran początkowy