Tłumaczenia słowa Fördergut - Niestandardowy słownik techniczny (niem - pol - ang)


Szukane słowo ("fordergut") występuje w tłumaczeniach:

DE PL ENG
Fördergut nosiwo - także: transportowany materiał material to be conveyed