Tłumaczenia słowa feed air - Niestandardowy słownik techniczny (niem - pol - ang)


Szukane słowo ("feed-air") występuje w tłumaczeniach:

ENG DE PL
feed air Förderluft powietrze transportujące - powietrze wykorzystywane do transportu pneumatycznego