Tłumaczenia słowa Blechteil - Niestandardowy słownik techniczny (niem - pol - ang)


Szukane słowo ("blechteil") występuje w tłumaczeniach:

DE PL ENG
Blechteil kształtka blaszana sheet metal part