Tłumaczenia słowa Backmuffel - Niestandardowy słownik techniczny (niem - pol - ang)


Szukane słowo ("backmuffel") występuje w tłumaczeniach:

DE PL ENG
Backmuffel mufla - szczelnie zamknięta i ogrzewana od zewnątrz komora z materiałów ogniotrwałych backing muffle