Tłumaczenia słowa backing muffle - Niestandardowy słownik techniczny (niem - pol - ang)


Szukane słowo ("backing-muffle") występuje w tłumaczeniach:

ENG DE PL
backing muffle Backmuffel mufla - szczelnie zamknięta i ogrzewana od zewnątrz komora z materiałów ogniotrwałych