Objaśniamy sygnatury dziedzinowe wystepujące w naszym słowniku


W poniższej tabeli objaśniamy sygnatury dziedzinowe:

Skrót Sygnatury dziedzinowe Spartensignaturen Symbols
aut. automatyka Automatik automation
bud. budownictwo Bauwesen building
el. elektryka Elektrotechnik electrical engineering
fiz. fizyka Physik physics
górn. górnictwo Bergbau mining
inf. informatyka Informatik computer science
kol. kolejnictwo Eisenbahnwesen railways
masz. budowa maszyn Maschinenbau machines
mech. mechanika Mechanik theory of machines
wag. technika wagowa Wägetechnik weighing technology
aero. aeromechanika Aeromechanik aeromechanics
akust. akustyka Akustik acoustics
arch. architektura Architektur architecture
chem. chemia Chemie chemistry
ek. ekonomia Ökonomie economics
elektron. elektronika Elektronik electronics
energ. energetyka Elektroenergietechnik power industry
hutn. hutnictwo Hüttentechnik metalurgy
lotn. lotnictwo Luffahrt aeronautics
mot. motoryzacja Kraftfahrzeuge motorization
org. organizacja i zarzadzanie Organisation and Management organization and management
rys. rysunek techniczny Technisches Zeichen engineering drawing
spoż. przemysł spożywczy Lebensmittelindustrie food industry
tel. telekomunikacja Nachrichtentechnik telecommunication
żegl. żegluga Schiffahrt maritime shipping