Niestandardowy słownik techniczny (niem - pol - ang) - Słowa znajdujące się w kategorii H


Słowa w kategorii - H:

PL DE ENG
hak płytkowy (dźwignicy) (m) (masz.) Lamellenhaken (m) laminated hook
PL DE ENG
hala odlewnicza (ż) (hutn.) Gießhalle (f) teeming bay - also: pouring bay
PL DE ENG
hala wytopu (ż) (hutn.) Abstichhalle (f) tapping hall
PL DE ENG
handel emisjami (m) Emissionshandel (m) emissions trading
PL DE ENG
heliotechnika (ż) (energ.) - dziedzina techniki zajmująca się wyzyskiwaniem energii promieniowania Słońca do celów przemyslowych i użytkowych Solartechnik (f) solar technology - also: solar engineering
PL DE ENG
hermetyzowanie masą izolacyjną „m” (ż) (el.) Vergußkapselung „m” (f) encapsulation „m”