Niestandardowy słownik techniczny (niem - pol - ang) - Słowa znajdujące się w kategorii G


Słowa w kategorii - G:

PL DE ENG
garnkowy topfförmig barrel shaped
PL DE ENG
gaz łupkowy (m) (górn.) - gaz z łupków Schiefgas (n) shale gas
PL DE ENG
gaz płynny (m) (chem.) - także: LPG, auto gaz mieszanina propanu i butanu Flüssggas (n) - auch: LPG Liquefied Petroleum Gas [LPG]
PL DE ENG
geodezyjny geodätisch geodetical
PL DE ENG
globalne ocieplenie (n) Erderwärmung (f) global warming
PL DE ENG
główna siec kolejowa wspólnoty (ż) (kol.) Haupteisenbahnnetz in der Gemeinschaft (n) the main rail betwork within the community
PL DE ENG
główny kierunek działania siły (m) (fiz.) Krafthauptschluß (m) direct line of force
PL DE ENG
Główny Urząd Miar [GUM] (m) (wag.) Haupteichamt (n) - Hauptamt für Eichwesen Central Office of Measures
PL DE ENG
godziny otwarcia (lmn) (org.) - godziny pracy Geschäftszeit (f) business hours - traiding hours
PL DE ENG
gotówka (ż) (ek.) Bargeld (n) cash
PL DE ENG
górka rozrządowa (ż) (kol.) Ablaufberg (m) hump
PL DE ENG
górna krawędź szyny (ż) (kol.) Fahrschienoberkante (f) topf of rail
PL DE ENG
granica warstw (ż) (aero.) Schichtgrenze (f) layer boundary
PL DE ENG
granica zakresu tarowania (ż) (wag.) Tarahöchstlast [T+, T-] (f) maximum tare effect [T=+…; T=- …]
PL DE ENG
graniczne obciążenie bezpieczne (n) (wag.) Tragfähigkeit [Lim] (f) maximum save lad [Lim]
PL DE ENG
grzebień aerodynamiczny (m) (fiz.) - kierownica aeordynamiczna, kierownica strugi Grenzschichtzaun (m) boundary layer fence
PL DE ENG
gumowa sprężyna (ż) (masz.) - także: łącznik sprężysty Gummifeder (f) rubber spring