Niestandardowy słownik techniczny (niem - pol - ang) - Słowa znajdujące się w kategorii E


Słowa w kategorii - E:

PL DE ENG
ekran (m) (aut.) Bildschirm (m) screen
PL DE ENG
ekran początkowy (m) (aut.) Einstiegbild (n) initial screen
PL DE ENG
ekran TFT (m) (inf.) - ekran na bazie tranzystorów cienkowarstwowych TFT-Farbdisplay (n) TFT-screen - thin film transistor screen
PL DE ENG
eksploatacja (ż) (kol.) Betrieb (m) operation
PL DE ENG
elektroniczne przetwarzanie danych [EPD] (n) (inf.) Elektronische Datenverarbeitung (f) - auch: Datenverarbeitunng (f) electronic data processing [EDP]
PL DE ENG
elektryczny zespół trakcyjny [EZT] (m) (kol.) elektrischer Triebwagenzug (eine Einheit) (m) electric multiple unit [EMU]
PL DE ENG
element betonowy (m) (bud.) Betonteil (n) concrete element - also: concrete part
PL DE ENG
element drzwi (m) (bud.) Türelement (n) door element
PL DE ENG
element elektroniczny (m) (elektron.) elektronisches Bauielement (n) electronic component
PL DE ENG
element naciskowy (m) (wag.) Druckstück (f) contact plate
PL DE ENG
element podtrzymujący (m) (masz.) Haltekörper (m) holding element
PL DE ENG
element strukturalny (m) (org.) Strukturbauteil (n) structural component
PL DE ENG
elementy, urządzenia czułe na wyładowania elektrostatyczne (el.) Elektrostatisch Gefährdete Bauelemente Baugruppen [EGB] (pl) Electrostatic Sensitive Device [ESD]
PL DE ENG
energia ze źródeł odnawianych (ż) (energ.) - OZE = odnawialne źródła energii Energie aus erneubaren Quellen (f) energy from renewable sources
PL DE ENG
Ethernet w topologii gwiazdy (inf.) Ethernet-Sterntopologie (f) Ethernet star topology
PL DE ENG
Euroazjatycka Unia Gospodarcza [EaUG] (ż) Euroasiatische Wirtschaftsgemeinschaft [EAWG] (f) Euroasian Economic Community
PL DE ENG
Europejska Agencja Kolejowa [ERA] (ż) Europäische Eisenbahnagentur [ERA] (f) European Railway Agency [ERA]
PL DE ENG
Europejska Agencja Kosmiczna (ż) Europäische Weltraumorganisation [ESA] (f) European Space Agency [ESA]
PL DE ENG
Europejska deklaracja przydatności do stosowania (ż) (kol.) EG-Gebrauchtauglichkeitserklärung (f) EC declaration suitably for use
PL DE ENG
Europejska Deklaracja Zgodności (ż) (kol.) - Deklaracja zgodności WE EG-Konformitätserklärung (f) EC Declaration of Conformity
PL DE ENG
Europejska Wspólnota Gospodarcza [EWG] (ż) Europäische Wirtschaftsgemeinschaft [EWG] (f) European Economic Community [EEC]
PL DE ENG
Europejski Komitet Normalizacyjny (m) Europäisches Komitee für Normung (n) European Committee for Standardizatio
PL DE ENG
europejski numer pojazdu [EVN] (ż) (kol.) europäische Fahrzeugnummer [EVN] (f) european vehicke number [EVN]
PL DE ENG
Europejski Obszar Gospodarczy [EOG] (m) Europäischer Wirtschaftsraum [EWR] (m) European Economic Area [EEA]
PL DE ENG
Europejski System Sterowania Pociągiem [ETCS] (m) (kol.) Europäisches Zugbeeiflussungssystem [ETCS] (n) European Train Control System [ETCS]
PL DE ENG
Europejski Urząd Patentowy (m) Europöisches Patentamt [EPA] (n) European Patent Office [EPO]
PL DE ENG
Europejskie Stowarzyszenie Inżynierów, Projektantów i Konstruktorów [EHEDG] - Europejskie Stowarzyszenie Inżynierów, Projektantów i Konstruktorów, tworzących zespół działający, jako konsorcjum Europäische Expertengemeinschaft von Maschinen- und Komponentenherstellern [EHEDG] - Europäische Expertengemeinschaft von Maschinen- und Komponenten-Herstellern, Fachleuten aus der Nahrungsmittelindustrie sowie von Forschungsinstituten und Gesundheitsbehörden [EHEDG] European Hygenic Engineering and Design Group - European Hygenic Engineering and Design Group