Niestandardowy słownik techniczny (niem - pol - ang) - Słowa znajdujące się w kategorii D


Słowa w kategorii - D:

PL DE ENG
dane (lmn) (inf.) Daten (pl) data
PL DE ENG
decyzja (ż) (kol.) Beschluß (m) decision
PL DE ENG
decyzja administracyjna (ż) Verwaltungsentscheidung (f) administrative ruling
PL DE ENG
dekarbonizacja (ż) - odwęglanie, likwidacja węgla Dekarbonisierung (f) - Die Abkehr der Energiewirtschaft von der Nutzung kohlenstoffhaltiger Energieträger decarbonization
PL DE ENG
deklaracja weryfikacji WE (ż) (kol.) EG-Prüferklärung (f) EC declaration of verification
PL DE ENG
deklaracja zgodności z typem (ż) (kol.) Typenkonformitätserklärung (f) declaration of conformity to type
PL DE ENG
desulfogips (m) (energ.) - gips wytrącony w procesie mokrego osiarczania spalin w urzadzeniach elektrowni Reagips (m) reagipsum
PL DE ENG
desulfogips (m) (chem.) Rea-Gips Recycle Gypsum
PL DE ENG
detekcja (rozpoznawanie) koła (ż) (kol.) Raddetektion (f) wheel detection
PL DE ENG
długość cięciwy profilu (ż) (aero.) Profiltiefe (f) - Länge der Sehne chord length
PL DE ENG
długość wbudowania (ż) (aut.) Baulänge (f) - auch Einbaulänge (f) installation length
PL DE ENG
długość ze zderzakami (ż) (kol.) Länge über Puffer [LüP] (f) length over buffers
PL DE ENG
Dobra Praktyka Produkcyjna [GMP] (ż) gute Herstellerpraxis [GMP] (f) Good Manufacturing Practice [GMP]
PL DE ENG
dokumentacja powukonawcza (ż) (bud.) Bestandsdokumentation (f) as-built documentation
PL DE ENG
dokumentacja techniczna (ż) Technische Dokumentation (f) Technical Documentation
PL DE ENG
domowe biuro (n) (org.) - praca zdalna Heimbüro (n) - Auch das Innenministerium home office
PL DE ENG
doniczka do produkcji rozsady (ż) Pflanztopf (m) plant pot
PL DE ENG
dopuszczenie do eksploatacji (ż) (kol.) - Dyrektywa 2008/57/WE Inbetriebnahme (Eisenbahnwesen) (f) - Richtlinie 2008/57/EG placing in service (railways) - Directive 2008/57/EC
PL DE ENG
doskonalenie (n) (org.) Verbesserung (f) improvement
PL DE ENG
dossier techniczne (ż) (kol.) - dokumentacja techniczna Technisches Dossier (n) technical file
PL DE ENG
dostęp (m) (inf.) Zugriff (m) access
PL DE ENG
dozowanie pyłu węglowego (m) (wag.) Kohlenstaubdosierung (f) coal dust feeding
PL DE ENG
dozownik celkowy samoczyszczący (m) (aut.) Räumradschleuse (f) self cleaning feeder
PL DE ENG
dozownik jednorazowego użytku (m) Einwegdosierer (m) single-use dosing device
PL DE ENG
dozownik nożowy (m) (aut.) Messerschleuse (f) knife feeder
PL DE ENG
dozownik przedmuchowy (m) (aut.) Durchblasschleuse (f) blow thrugh rotary feeder
PL DE ENG
dozownik przelotowy (m) (wag.) Durchlaufdosiergerät (n) Solids flow feeder
PL DE ENG
dozownik z wlotem stycznym do średnicy wirnika (m) (aut.) Tangentialschleuse (f) tangential rotary valve
PL DE ENG
drewno naturalne (n) Echtholz (n) real wood
PL DE ENG
drganie (n) (fiz.) Schwingung (f) vibration
PL DE ENG
droga (ż) (kol.) - trasa przejzadu Fahrweg (m) path
PL DE ENG
drukarka alibi (ż) (wag.) - drukarka dowodowa Alibi-Drucker (m) alibi printer
PL DE ENG
drukarka kwitów (wagowych) (ż) (wag.) Formular-Drucker (m) ticket printer
PL DE ENG
drukarka zdalna (ż) (wag.) Ferndrucker (m) remote printer
PL DE ENG
drukowanie przestrzenne (3D) (ż) (aut.) 3D-Druck (m) 3D printing
PL DE ENG
drzwi przesuwne (ż) (bud.) verschiebbare Türen (pl) sliding doors
PL DE ENG
dynamika pojazdu (m) (kol.) - także zachowanie się za kierownicą Fahrverhalten (n) driveability - handking
PL DE ENG
dyrektor zarządzający (m) (org.) - dyrektor wykonawczy geschäftsführender Direktor (m) managing director (MD)
PL DE ENG
dyrektywa (ż) Richtlinie (f) directive
PL DE ENG
dysfunkcja (ż) (aut.) - nieprawidłowa czynność, awaria, złe działanie Fehlfunktion (f) dysfunction - failure, malfunction
PL DE ENG
dyskowy system operacyjny [DOS] (m) (inf.) Platten-Betriebsystem (n) Disk Operating System [DOS]
PL DE ENG
dysponent (m) (kol.) Halter (m) keeper
PL DE ENG
dyspozytornia (ż) (aut.) - także: nastawnia, sterownia Schaltwarte (f) control room
PL DE ENG
dystrybutor (m) (wag.) Händler (m) distributor
PL DE ENG
dystrybutor paliwa (m) (mot.) Zapfsäule (f) petrol pump - also: gasoline pump (USA)
PL DE ENG
dyżurny ruchu (m) (kol.) Fahrdienstleiter [FdL] (m) traffic controller in charge
PL DE ENG
dziadek do orzechów (m) Nussknacker (m) - Erzgebirge / Sachsen nutcracker
PL DE ENG
działka elementarna, d (ż) (wag.) Teilungswert, d (m) actual scale interval, d
PL DE ENG
działka legalizacyjna, e (ż) (wag.) - EN 45501 Eichwert, e (m) - EN 45501 verification scale interval, e - EN 45501
PL DE ENG
działka sumowania „d” (ż) (wag.) Summenteilungswert (m) totalization scale interval, d
PL DE ENG
dziesięciokrotna krotna rozdzielczość (ż) (wag.) - także: 10-krotna rozdzielczość zehnfache Auslösung (f) - auch: 10-fache Auslösung ten times resolutions - also: 10 times resolutions