Niestandardowy słownik techniczny (niem - pol - ang) - Słowa znajdujące się w kategorii C


Słowa w kategorii - C:

PL DE ENG
centrala komutacji pakietów [PSE] (ż) (inf.) Paketvermittlungsstelle [PSE] (f) Packet Switching Exchange [PSE]
PL DE ENG
centralka pożarowa (CP) (ż) (bud.) Brandschutzsystem (n) fire safety system
PL DE ENG
centrum handlowe (n) - ulica handlowa Shopping-Meile (f) - Einkaufsstrasse (f) Shopping Centre
PL DE ENG
certyfikat (m) (wag.) - zaświadczenie Bescheinigung (f) certification - written confirmation
PL DE ENG
Certyfikat badania typu WE (m) (wag.) - takze: świadectwo oceny wzoru we Wspólnocie Europejskiej (WE) Baumusterprüfbescheinigung (f) type examination certificate [TEC]
PL DE ENG
Certyfikat odbioru technicznego (m) (org.) Bescheinigung der Technischen Abnahme (f) Certyficate of Technical Acceptance
PL DE ENG
charakterystyka energetyczna budynku (ż) (energ.) energetische Bewertung von Gebäuden (f) energy efficiency of buildings
PL DE ENG
chłonność rynku - pojemność rynku, wielkość rynku Marktvolumen [MV] (n) market volume - size of the market
PL DE ENG
cięgło (n) (wag.) - ściąg, drążek poprzeczny Zugstange (f) tie rod
PL DE ENG
cięgno, ściąg (wag.) - (mot.) drążek kierowniczy Lenker (m) tie rod
PL DE ENG
ciężar materiału wypełniającego (m) (wag.) Füllgewicht (n) weight at time of packing
PL DE ENG
ciężar własny (pomostu) (m) (wag.) Totlast (f) dead weighit - also: dead load
PL DE ENG
ciężar wysyłkowy (m) Versandgewicht (n) - Frachtgewicht (n) shipping weight
PL DE ENG
cylinder wtryskowy (m) (masz.) Spritzzylinder (m) injection cylinder
PL DE ENG
czas nagrzewania (m) (wag.) Anwärmezeit (f) warm-up time
PL DE ENG
czas pracy (m) (ek.) Arbeitszeit (f) working hours - working time
PL DE ENG
czas rzczywisty (m) (inf.) Echtzeit (f) real time
PL DE ENG
czas środkowo-europejski letni [CEST] (m) mitteleuropäische Sommerzeit [MESZ] (f) Central European Summer Time [CEST]
PL DE ENG
czas trwania (m) (aut.) - także: czas eksploatacji, czas przebiegu (inf) Laufzeit (f) - auch: Ablaufzeit (f) run time
PL DE ENG
czas UTC, uniwersalny czas koordynowany [UTC] (m) koordinierte Weltzeit [UTC] (f) Coordinated Universal Time [UTC]
PL DE ENG
części dołączane (lmn) (masz.) - elementy dołączane Anbaukomponenten (pl) ad-on components
PL DE ENG
części elektroniczne (lmn) (elektron.) elektronische Bestandsteile (pl) electronic parts
PL DE ENG
część o znaczeniu krytycznym (ż) kritisches Teil [K] (n) critical part
PL DE ENG
część podlegająca szybkiemu zużyciu (ż) (aut.) Verschleißteil (n) weare part
PL DE ENG
część zamienna (ż) (aut.) Ersatzteil [E] (n) spare part
PL DE ENG
czujnik koła (m) (kol.) Radsensor (m) wheel sensor
PL DE ENG
czujnik naprężeń ścinających (m) (aut.) Schubspannungssensor (m) - Schubspannungsaufnehmer (m) shear stress transducer
PL DE ENG
czułość (ż) (wag.) Empfindlichkeit (f) sensitivity
PL DE ENG
czynna (efektywna) długość pomostu (ż) (wag.) wirksame Brückenlänge (f) effective platform length
PL DE ENG
czynnik grzewczy (m) (energ.) Wärmemedium (n) heating medium
PL DE ENG
czynnik wpływający (m) (wag.) Einflußfaktor (m) influence factor