Niestandardowy słownik techniczny (niem - pol - ang) - Słowa znajdujące się w kategorii Z


Słowa w kategorii - Z:

PL DE ENG
z przeplotem metalowym (m) (el.) metalgeflecht metal mesh
PL DE ENG
z upoważnienia ... - w imieniu ... im Auftrag von (m) - im Namen von on behalf of
PL DE ENG
zaangażowanie ludzi (n) (org.) Einbeziehung von Personen (f) Engagement of Peoples
PL DE ENG
zabezpieczenie nadprądowe (ż) (el.) Überstomsicherung (f) overcurrent fuse
PL DE ENG
zabezpieczenie przeciążeniowe (ż) (wag.) Überlastsicherung (f) overload protection
PL DE ENG
zabezpieczenie typu „n” (n) (el.) Zündschutzmethode „n” (f) non sparking „n”
PL DE ENG
zabudowa w zbloczu dolnym (hakowym) dźwignicy (ż) (wag.) Unterflascheneinbau (m) hook
PL DE ENG
zachowanie dialogowe (n) (inf.) - także: trwanie dialogu Dialogverhalten (n) dialog behavior
PL DE ENG
zacisk (m) (kol.) - docisk szynowy Schienenklaue (f) rail clamp
PL DE ENG
zadanie (n) (inf.) Aufgabe (f) task
PL DE ENG
zagnieżdzenie (n) (inf.) Schachteln (f) nesting
PL DE ENG
zahaczać hintergreifen grip behind - also: engage behind
PL DE ENG
zajętość pamięci (ż) (inf.) Speicherbelegung (f) memory map
PL DE ENG
zakładka (ż) (inf.) Registerkarte (f) tab - tab page
PL DE ENG
zakładowa straż pożarna (ż) Werksfeuerwehr (f) works fire service
PL DE ENG
zakończenie magistrali (ż) (tel.) - terminacja magistrali Busabschluß (m) bus termination
PL DE ENG
zakres dostawy (m) (aut.) Lieferumfang (m) scope of supply
PL DE ENG
zakres pomiarowy wagowego przetwornika pomiarowego (m) (wag.) Wägezellen-Meßbereich (m) load cell measuring range
PL DE ENG
zakres równoważenia samoczynnego (m) (wag.) Selbsteinspielbereich (m) self-indication capacity
PL DE ENG
zakres ważenia (m) (wag.) Wägebereich (m) weighing range
PL DE ENG
zakres wydłużenia (rozciągnięcia), rozpiętość mocowania (m) (masz.) Spannweg (m) elongationstreching distance
PL DE ENG
zalecana ilość (ż) empfohlene Menge [Empf.] recomended quantity [recom.]
PL DE ENG
zalecenie (n) Empfehung (f) recommendation
PL DE ENG
zaległości (lmn) (ek.) - zadłużenie, zaleganie z płatnościami Rückstände (pl) backlog
PL DE ENG
założenia projektowe (lmm) Projektvoraussetzungen (pl) project assumptions - also: design basis or design intent
PL DE ENG
zamek obrotowy twist-lock (m) (mech.) Twist-Lock (n) - Twist-Lock-Verrigelung twist-lock
PL DE ENG
zamiatarka (ż) (masz.) Kehrgerät (n) sweeping device
PL DE ENG
zamknięty siłowo (mech.) krafzschlüssig force fitted
PL DE ENG
zamknięty siłowo kraftschlüßig force locking
PL DE ENG
zamocowany siłą tarcia (mech.) reibschlüßig frictionally engaged
PL DE ENG
zaniechanie (n) Unterlassung (f) emittance
PL DE ENG
zaniedbanie obowiązku (n) Pflichtvernachlässigung (f) dereliction of duty
PL DE ENG
zapewnia klient / użytkownik (m) (bud.) kundenseitig provided by the customer
PL DE ENG
zarobienie końcówek kabla (lmn) (el.) Konfektionieren eines Kabels (n) made cable ends - preparin the cable
PL DE ENG
zarządca infrastruktury (m) (kol.) Infrastrukturbetreiber (m) infrastructure manager
PL DE ENG
zarządzający przedsiębiorstwem (m) (org.) - dyrektor Geschäftsführer (m) manager
PL DE ENG
zarządzanie aktywami [AM] (n) (ek.) Asset-Management [AM] (n) Asset Managament [AM]
PL DE ENG
zarządzanie relacjami (ż) (org.) Beziehungsmanagement (f) Relationship management
PL DE ENG
zasada ruchu prawostronnego (ż) Rechtsfahrgebot (n) the rule of keeping to right side of the road
PL DE ENG
zasilacz (m) (aut.) Netzteil (n) power supply unit [PSU]
PL DE ENG
zasilacz wtykany do gniazdka sieciowego (m) (el.) Streckernetzteil (n) wall power supply - also: wall pug transformer or wall wart
PL DE ENG
zasilanie silnoprądowe (ż) (el.) Leistungsspannung (f) power voltage
PL DE ENG
zasilanie urządzeń sieciowych przez okablowanie UTP (n) (elektron.) POE-Standard (m) standard Power over Ethernet
PL DE ENG
zastrzeżony znak towaru (m) eingetragenes Warenzeichen (n) registered trade mark
PL DE ENG
zasuwa igłowa (prętowa) (ż) (wag.) Nadelschieber (m) rod damper
PL DE ENG
zasuwa walcowa (ż) (aut.) Walzenschieber (m) rotary slide valve
PL DE ENG
zasuwa wyładowacza (ż) (aut.) Austragschleuse (f) discharge rotary feeder
PL DE ENG
zator produktu (m) (mech.) Produktstau (m) product jam
PL DE ENG
zatrzymanie awaryjne (n) (aut.) - stop awaryjny NOT-HALT EMERGENCY STOP
PL DE ENG
zatwierdzenie typu (ż) (wag.) Bauartzulassung (f) type-approval certificate
PL DE ENG
zatwierdzenie typu WE (n) (wag.) EG – Bauartzulassung (f) EC type approval certificate
PL DE ENG
zawieszenie Cardana (ż) (masz.) - uchwyt umożliwiający obroty wg dowolnej osi przechodzącej przez punkt centralny uchwytu kardanische Aufhängung (f) gimbal
PL DE ENG
zawodowa straż pożarna (ż) Berufsfeuerwehr (f) professional fire service
PL DE ENG
zawór odcinający (m) (aut.) Absperrventil (n) shut-off valve
PL DE ENG
zbiornik podparty (stojący) (m) (wag.) Behälter stehend (m) hopper supported
PL DE ENG
zbiornik reakcyjny (m) (chem.) - reaktor chemiczny Reaktionsbehälter (m) reaction tank - reaktion vessel
PL DE ENG
zbiornik wiszący (m) (wag.) Behälter hängend (m) hopper suspended
PL DE ENG
zbiór przepisów (regulacyjnych) (m) (kol.) Regelwerk (n) set of rules - set of quidelines
PL DE ENG
zbliżenie (n) Annäherung (f) approach
PL DE ENG
zblocze dolne (n) (wag.) - zblocze hakowe (dźwignicy) Unterflasche (f) hook block
PL DE ENG
zdalne sterowanie (n) (aut.) Fernbedienung (f) remote control
PL DE ENG
zdarzenie (n) Ereignis (n) event
PL DE ENG
zdejmowalne - dające się zdjąć lösbar verbondbar pluggable
PL DE ENG
zderzak (odbój) (m) (aut.) - ogranicznik ruchu Anschlag (m) mechanical end stop
PL DE ENG
zderzak knagowy (wspornikowy) (m) (wag.) Knaggen-Stoßfänger (m) bracket-type bumper
PL DE ENG
zdolność (materiału sypkiego) doipłynięcia (ż) (wag.) Fließeigenschaften (pl) flow properities
PL DE ENG
zdolność do jazdy (ż) (kol.) Fahrfähigkeit (f) ability to drive
PL DE ENG
zdystansowany - także: z odstępem beabstandet to be spaced
PL DE ENG
zegar czasu rzeczywistego (m) (inf.) Echtzeituhr (f) real time clock
PL DE ENG
zerować (wag.) löschen reset
PL DE ENG
zespolony element konstrukcyjny (m) (bud.) Verbundbauteil (n) composite component
PL DE ENG
zespół jezdny (m) (kol.) Laufwerk (f) - bei Schienenfahrzeugen running gear - bogie
PL DE ENG
zespół przygotowania powietrza (m) (aut.) Druckluft-Wartungseinheit (f) service unit
PL DE ENG
zestaw parametrów (m) (aut.) Parametersatz (m) parameter set
PL DE ENG
zestawialnia (ż) Gemengenanlage (f) mixing plant
PL DE ENG
zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji (n) (kol.) - Dyrektywa 2008/57/WE Inbetriebnahmegenehmigung (f) - Richtlinie 2008/57/EG authorisations for the placing in service - Directive 2008/57/EC
PL DE ENG
zezwolenie na sprzedaż (ż) (org.) Verkaufsfreigabe (f) sales release
PL DE ENG
zlecenie, zamówienie (n) (ek.) Auftrag (m) order
PL DE ENG
złącze (szynowe) izolowane (n) (kol.) Isolierstoß (m) insulated joint
PL DE ENG
złącze kątowe (n) (masz.) Eckverbindung (f) corner joint
PL DE ENG
złącze wtykowe (n) (aut.) Steckplatz (m) slot
PL DE ENG
złączka śrubowa PG7 (ż) (el.) - PG= gwint rurki pancernej izolacyjnej PG7-Verschraubung (f) - Stahlpanzerrohrgewinde oder kurz Panzergewinde (PG) PG fitting - PG cable gland
PL DE ENG
złomowóz (m) (hutn.) Schrottfähre (f) scrap ferry
PL DE ENG
złośliwe oprogramowanie (n) (inf.) Malware (f) Malware [MW]
PL DE ENG
złoże (n) (górn.) Lagestätte (f) deposit
PL DE ENG
znamionowe warunki pracy (lmm) Nennarbeitsbedingungen (pl) rated operating conditions
PL DE ENG
znormalizowane złącze diagnostyczne (n) (mot.) Datenübermittlungsabschnitt-Stecker [DLC] (m) Data Link Connector [DLC]
PL DE ENG
znormalizowany - także: standardowy, ujednolicony standardisiert standardised - also: normalised
PL DE ENG
zużycie (ż) (masz.) Abnutzung (f) - auch: Verschleiß (m) wear and tear
PL DE ENG
zworka (ż) (el.) - łącznik, zwieracz Steckbrücke (f) - Drahtbrücke (f) jumper
PL DE ENG
zwrotnica (ż) (kol.) Weiche (f) track switch