Niestandardowy słownik techniczny (niem - pol - ang) - Słowa znajdujące się w kategorii W


Słowa w kategorii - W:

PL DE ENG
w kształcie pustego cylindra hohlzylinderförmig hollow cylinder shape
PL DE ENG
w kształcie szpulki spulenförmig in form of a coil
PL DE ENG
w miejscu montażu, instalacji (n) (bud.) - na miejscu, na placu budowy, przez inwestora, przez użytkownika bauseits - bauseitig, örtlich on Site - locally
PL DE ENG
w skali (rys.) maßstabgerecht true to scale
PL DE ENG
waga automatyczna (ż) (wag.) selbsttätige Waage (SW) (f) Automatic weighing instrument (AWI)
PL DE ENG
waga automatyczna dla pojedynczych ładunków (ż) (wag.) selbsttätige Waage für Einzelwägungen (SWE) (f) automatic catchweigher
PL DE ENG
waga automatyczna kontrolująca (ż) (wag.) selbstätige Kontrollwaage [SKW] (f) automatic checkweigher
PL DE ENG
waga automatyczna porcjująca (ż) (wag.) selbsttätige Waage zum Abwägen (SWA) (f) automatic gravimetric filling instrument
PL DE ENG
waga dla otyłych (ż) (wag.) Adipositaswaage (f) - Waage für übergewichtige Patienten adiposity scale - scale for overweight patients
PL DE ENG
waga dla słoni (ż) (wag.) Elefantenwaage (f) scale for elephants
PL DE ENG
waga do materiałów sypkich (ż) (wag.) Prallplattenwaage (f) - auch: Schüttgzutwaage oder Nichtwaage impact scale
PL DE ENG
waga do rozliczeń handlowych III klasa dokładności (ż) (wag.) Handelswaage Kl. III (f) trade scale Cl.3
PL DE ENG
waga do wyznaczania nacisku kół pojazdu (ż) (wag.) Radlastwaage (f) wheel load scale
PL DE ENG
waga dozująca (taśmowa) (ż) (wag.) Dosierbandwaage (f) Weightfeeder
PL DE ENG
waga elektroniczna (ż) (wag.) elektronische Waage (f) electronic instrument
PL DE ENG
waga etykietująca (ż) (wag.) Gewichtsauszeichnungswaage (f) weight labeller
PL DE ENG
waga kadzi pośredniej (ż) (wag.) Verteilerrinnenwaage (f) Tundish scales
PL DE ENG
waga kalkulacyjna (ż) (wag.) preisrechende Waage (f) price-computing instrument
PL DE ENG
waga kalkulacyjno-etykietująca (ż) (wag.) Preisauszeichnungswaage (f) Weight/price labeller
PL DE ENG
waga kontrolna (ż) (wag.) Kontrollwaage (f) check weighter
PL DE ENG
waga na ładowarce zasięrzutnej (ż) (wag.) Überkopflader-Waage [ÜKW] (f) top loader scale
PL DE ENG
waga na pomoście ładunkowym samochodu ciężarowego (ż) (wag.) Ladebordwand-Waage (f) liftgate scale
PL DE ENG
waga na samotoku (ż) (wag.) Rollgangswaage (f) roller conveyor scales
PL DE ENG
waga na śmieciarce (ż) (wag.) Schüttungswaage (f) lifter scale
PL DE ENG
waga na wieży obrotowej kadzi (ż) (wag.) Drehturmwaage (f) ladle turret scales
PL DE ENG
waga na wózku wysokiego podnoszenia (ż) (wag.) Staplerwaage (f) loader scale
PL DE ENG
waga nieautomatyczna (ż) (wag.) Nichtselbsttätige Waage [NSW] (f) non-automatic weighing instrument [NAWI]
PL DE ENG
waga odważająca (ż) (wag.) selbsttätige Waage zum Totalisieren [SWT] (f) - totalisierende Behälterwaage discontinuous totaliser - totalising hopper weigher
PL DE ENG
waga osobowa (ż) (wag.) - także: waga łazienkowa Personenwaage (f) personal scales - also: bathroom scales
PL DE ENG
waga powieszana (ż) (wag.) Hängewaage (f) suspended scale
PL DE ENG
waga przenośnikowa (ż) (wag.) selbsttätige Waage zum kontinuierlichen Totalisieren (f) - Bandwaage (f) continuous totaliser - belt weigher
PL DE ENG
waga samochodowa (ż) (wag.) Straßenfahrzeugwaage (f) - kurz: Strafa weighbridge - road weigh bridge
PL DE ENG
waga samoobsługowa (ż) (wag.) Selbstbedienungswaage (f) self-service instrument
PL DE ENG
waga taśmowa (ż) (wag.) - waga przenośnikowa Förderbandwaage (f) beltweighter
PL DE ENG
waga taśmowa (ż) (wag.) - waga przenośnikowa Bandwaage (f) beltweighter
PL DE ENG
waga technologiczna IIII klasa dokładności (ż) (wag.) Grobwaage KL.IIII (f) coarse scale Cl. 4
PL DE ENG
waga wagonowa (ż) (wag.) - potocznie: waga kolejopwa Gleiswaage (f) rail-weighbridge
PL DE ENG
waga wielodziałkowa (ż) (wag.) Mehrteilungswaage (f) multi-interval instrument
PL DE ENG
waga wielozakresowa (ż) (wag.) Mehrbereichswaage (f) multiple range instrument
PL DE ENG
waga z podziałkami cen (ż) (wag.) Waage mit Preisskalen (f) instrument with price scales
PL DE ENG
waga z podziałką (ż) (wag.) Waage mit Anzeigeeinrichtung (f) graduated instrument
PL DE ENG
waga z równoważeniem częściowo samoczynnym (ż) (wag.) halbselbsteinspielende Waage (f) semi-self-indicating instrument
PL DE ENG
waga z równoważeniem ręcznym (ż) (wag.) nichtselbsteinspielende Waage (f) non-self-indicating instrument
PL DE ENG
waga z równoważeniem samoczynnym (ż) (wag.) selbsteinspielende Waage (f) self-indicating instrument
PL DE ENG
waga zbiornikowa (ż) (wag.) Behälterwaage (f) hopper scale
PL DE ENG
wagon do przewozu kontenerów (m) (kol.) Containertragwagen (m) container wagon
PL DE ENG
wagon platforma do przewozu kontenerów (m) (kol.) Eisenbahntragwagen (m) container wagon
PL DE ENG
wagon silnikowy (m) (kol.) - wagon motorowy Triebwagen (m) motor coach (on rail)
PL DE ENG
wagon torpedo (m) (hutn.) - w hutnictwie nazwa wagonu kadziowego o opływowym wydłużonym (butelkowym) kształcie Torpedowaggon (m) torpedo car
PL DE ENG
wagowy przetwornik pomiarowy pracujący na rozciąganie (m) (wag.) Zug-Wägezelle (f) tension load cell
PL DE ENG
wagowy przetwornik pomiarowy pracujący na ściskanie (m) (wag.) Druck-Wägezelle (f) compression load cell
PL DE ENG
wagowy tensometryczny przetwornik pomiarowy (m) (wag.) Wägezelle [WZ] (f) load cell [LC]
PL DE ENG
wał napędowy (m) (masz.) Antriebswelle (f) drive shaft
PL DE ENG
wał pusty (m) (mech.) Hohlwelle (f) hollow shaft
PL DE ENG
wał wpuszczany (m) (mech.) Einsteckwelle (f) plug-in shaft
PL DE ENG
wałek odbioru mocy (m) (aut.) - wał wyjściowy silnika Motorantriebswelle (f) engine output shaft - also: motor output shaft
PL DE ENG
wandaloodporność (ż) Vandalismusbeständigkeit (f) resistance against vandalism
PL DE ENG
wanna ochronna (ż) (wag.) Schutzwanne (f) protective through
PL DE ENG
wapień (m) (chem.) Kalkstein (m) limestone
PL DE ENG
warstwa aplikacji (ż) (inf.) Anwendungsschicht (f) - Anwendungsebene Application Layer
PL DE ENG
warstwa fizyczna (ż) (inf.) - warstwa sprzętowa Bitübertragungsschicht (f) - Bitübertragungsebene Physical Laye
PL DE ENG
warstwa łącza danych (ż) (inf.) Sicherungsschicht (f) - Verbindungssicherungsschicht (f) Link Layer - Datalink Layer
PL DE ENG
warstwa ochronna równi (ż) (kol.) PSS = Planumschutzschicht (f) planum protection layer
PL DE ENG
warstwa prezentacji (ż) (inf.) Darstellungsschicht (f) - Darstellungsebene Presentation Layer
PL DE ENG
warstwa przyścienna (ż) (aero.) Grenzschicht (f) boundary layer
PL DE ENG
warstwa sesji (ż) (inf.) - Warstwa 5, model warstwowy ISO-OSI Kommunikationssteuerungsschicht (f) - Kommunikationssteuerungsebene (f); Schicht 5, ISO-OSI-Schichtmodel session Layer - Layer 5, ISO-OSI reference model
PL DE ENG
warstwa transportowa (ż) Transportschicht (f) - Transportebene (f) Transportlayer
PL DE ENG
wartość brutto [G lub B] (ż) (wag.) Bruttowert [G oder B] (m) gross value, G or B
PL DE ENG
wartość domyślna (ż) (aut.) - ustawienie fabryczne Defaultwert (m) - Werkseinstellung (f) default valve - factory settings
PL DE ENG
wartość kluczowa (ż) (aut.) Schlüsselwert (m) key-value
PL DE ENG
wartość mierzona (ż) (aut.) - wartość zmierzona Meßwert (m) measurement - measured value
PL DE ENG
wartość nastawy (ż) (aut.) - wartość zadana Sollwert (m) set-point
PL DE ENG
wartość netto, (N) (ż) (wag.) Nettowert [N] (m) net valve, N
PL DE ENG
wartość porównawcza (ż) (aut.) - także: wartość zadana Bezugswert (m) - auch: Sollwert (m) reference value
PL DE ENG
wartość skuteczna drgań (ż) (fiz.) Effektivwert der Beschleunigung (m) RMS value of the acceleration
PL DE ENG
wartość tary [T] (ż) (wag.) Tarawert [T] (m) tare valve [T]
PL DE ENG
wartość zadanej tary [PT] (ż) (wag.) Taraeingabewert [PT] (m) Preset Tare value [PT]
PL DE ENG
warunki odniesienia (lmm) (wag.) Referenzbedingungen (pl) reference conditions
PL DE ENG
warunki płatności (lmn) (ek.) Zahlungsbedingungen (pl) terms of payment
PL DE ENG
warunki znamionowe użytkowania (lmm) (wag.) Nenn-Betriebsbedingungen (pl) rated operating conditions
PL DE ENG
ważenie kontrolne (n) (wag.) Kontrollwägung (f) - Auch: Checkweighing (n) checkweighing
PL DE ENG
ważenie procentowe (n) (wag.) Prozentwägung (f) weighing in percent - also: percentage weihing
PL DE ENG
ważenie w ruchu (n) (wag.) In-Fahrt-Wägung (f) weighing-in-motion
PL DE ENG
ważone przyspieszenie drgań (n) (fiz.) bewertete Schwingungsbeschleinigung (f) weighted vibration acceleration
PL DE ENG
wejście na pokład samolotu (lotn.) Boarding (n) - Einsteigen, Anbordgehen boarding
PL DE ENG
wentylacja wyporowa (ż) (aero.) - także: wentylacja warstwowa Schichtlüftung (f) layered ventilation
PL DE ENG
wentylator (m) (masz.) Lüfter (m) fan
PL DE ENG
wężykowanie (n) (kol.) Sinuslauf (m) side motion - hunting
PL DE ENG
wiatrak (m) - wirnik silnika wiatrowego Windrad (n) wind wheel - wind turbine
PL DE ENG
widmowa gęstość mocy (ż) (fiz.) spektrale Leistungsdichte (f) spectral power density
PL DE ENG
widok po przekątnej z góry (m) (rys.) Ansicht von schräg oben (f) view from diagonal above
PL DE ENG
widok schematyczny (m) (rys.) schematische Darstellung (f) schematic figure
PL DE ENG
widok z boku z lewej strony (m) (rys.) Seitenansicht von links (f) site view from left
PL DE ENG
widok z boku z prawej strony (m) (rys.) Seitenansicht von rechts (f) site view form right
PL DE ENG
widok z dołu (m) (rys.) - także:widok od spodu Untersicht (f) bottom view
PL DE ENG
widok z góry (m) (rys.) Draufsicht (f) - auch: Aufsicht top view
PL DE ENG
widok z przodu (m) (rys.) Vorderansicht (f) front view
PL DE ENG
widok z tyłu (m) (rys.) Rückansicht (f) back view
PL DE ENG
wielkość wpływająca (ż) (wag.) Einflußgröße (f) influence quantity
PL DE ENG
wielostopniowy mehrstufig multi-stage - also: multi-state
PL DE ENG
wielowpust (m) (mech.) - także: połączenie wielowpustowe Steckverzahnung (f) spline
PL DE ENG
wieża obrotowa kadzi (ż) (hutn.) Pfanendrehturm (m) ladle turret
PL DE ENG
winglet (m) (lotn.) - skrzydełko aerodynamiczne ustawione pod kątem na końcu skrzydła samolotu Winglet (n) winglet
PL DE ENG
wkład zapasowy (m) Ersatzmine (f) spare lead
PL DE ENG
wkręt do przytwierdzania szyn (m) (kol.) Schwellenschraube (f) sleeper screw
PL DE ENG
własności biegowe (lmn) (kol.) Laufverhalten (n) running performance
PL DE ENG
własność (zdolność) biegowa (kol.) Laufeigenschaft (f) running charakteristic
PL DE ENG
wnęka (ż) (masz.) - np. wnęka odpowiadająca kształtowi wypraski Kavität (f) - auch: Hohlraum cavity
PL DE ENG
wnęka formy (odlewnictwo) (ż) (masz.) - gniazdo formy (tworzywa sztuczne) Formnest (n) mold cavity
PL DE ENG
wolna przestrzeń (ż) - przestrzeń swobodna Freiraum (m) open space
PL DE ENG
wolny strzelec (m) (org.) - osoba pracująca bez etatu realizująca projekty na zlecenie Freelancer (m) freelancer
PL DE ENG
worek do dopełniania (m) - take: opakowanie uzupełniające Nachfüllbeutel (m) refilling bag - also: refillable baf
PL DE ENG
worek filtracyjny (m) (aut.) Filtersack (m) filtering bag
PL DE ENG
wóz kadziowy (hutn.) - wóz do przewożenia kadzi Pfannenfähre (f) ladle ferry
PL DE ENG
wózek Jakobsa (m) (kol.) Jakobs-Drehgestell (n) Jakobs-type boogie
PL DE ENG
wózek suwnicy (masz.) Laufkatze (f) crab - trolley
PL DE ENG
wózek widłowy (m) Gabelstapler (m) forklift - fork lifter
PL DE ENG
wózek wysokiego podnoszenia (m) Stapler (m) high-lift truck
PL DE ENG
wózek, wózek skrętny (m) (kol.) - wózek skrętny Drehgestell (n) bogie
PL DE ENG
wprowadzać (dane) (inf.) einspeichern - auch: eingeben read in
PL DE ENG
wprowadzanie hasła (n) (wag.) Passworteingabe (f) entering password
PL DE ENG
wprowadzanie tekstu (n) (wag.) Beizeicheneingabe (f) string input
PL DE ENG
wprowadzanie wartości zadanej (n) (wag.) Sollwerteingabe (f) enter setpoint
PL DE ENG
wprowadzenie na rynek (n) (kol.) Inverkehrbringen (n) placing on the market
PL DE ENG
wskaz podziałki (m) (aut.) Teilstrich (m) scale mark
PL DE ENG
wskazanie analogowe (n) (aut.) analoge Anzeige (f) analog indication
PL DE ENG
wskazanie cyfrowe (n) (wag.) digitale Anzeige (f) digital indication
PL DE ENG
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa (lmn) (aut.) Sicherheitshinweise (pl) Safety Instructions
PL DE ENG
Wskazówki dotyczące obsługi (lmn) (aut.) Bedienhinweise (pl) Operating Instructions
PL DE ENG
wskaźnik masy ciała [BMI] (m) Körpermasseindex [KMI] (m) Body Mass Index [BMI]
PL DE ENG
wspólne metody oceny bezpieczeństwa (lmn) (kol.) - patrz także Rozporządzenie (UE) nr 402/2013 gemeinsame Sicherheitsmethoden (pl) - für die Evaluirung und Bewertung von Risiken. Siehe auch Verordnung (EU) Nr. 402/2013 common safety methods [CSMs] - see also Regulation (EU) No 402/2013
PL DE ENG
wspólnik osobiście odpowiedzialny (własnym majątkiem) (m) (org.) persönlich haftender Gesellschafter (m) personally liable partner
PL DE ENG
współczynnik tolerowanego ryzyka [THR] (m) (kol.) tolerierbare Gefärdungsrate [THR] (f) Tolerable Hazard Rate [THR]
PL DE ENG
współczynnik tolerowanego zagrożenia (m) (kol.) toleriebare Gefährdungsrate (f) torelable hazard rate [THR]
PL DE ENG
wstępnie zamontowany (el.) vorkonfektioniert preassembled
PL DE ENG
wszelkie prawa zastrzeżone (lmm) alle Rechte vorbehalten (pl) all rights reserved
PL DE ENG
wtryskowe odlewanie tworzyw sztucznych (ż) (masz.) Kunsstoffspritzgußtechnik (f) plastic injection moulding
PL DE ENG
wyboczenie toru (n) (kol.) - odkształcenie toru w planie Gleisverwerfung (f) track bucking
PL DE ENG
wyciąg z rejestru handlowego (m) (ek.) Handelsregisterauszug (m) excerpt from the commercial register
PL DE ENG
wyciąg z rejestru handlowego (m) Handelsregisterauszug (m) except from the commercial register
PL DE ENG
wycofanie (z obrotu) (n) (wag.) Rücknahme (f) withdrawal
PL DE ENG
wydajność, efektywność (ż) (ek.) Effizienz (f) efficiency, efficacy
PL DE ENG
wygniatanie gwintu (ż) (mech.) Gewindeformen (n) thread-formin
PL DE ENG
wyjście (drzwi) awaryjne (n) Fluchttür (f) escape door
PL DE ENG
wykolejenie (n) (kol.) Entgleisung (f) derailment
PL DE ENG
wykrywanie usterek (ż) (aut.) Fehlersuche (f) troubleshooting - error search, debugging (inf)
PL DE ENG
wyłącznik krańcowy (m) (aut.) Endschalter (m) limit switch
PL DE ENG
wyłącznik szynowy (m) (kol.) Schienenschalter (m) rail switch
PL DE ENG
wyniki testu (lmm) Testergebnisse (pl) test results
PL DE ENG
wyposażenie stałe (n) (kol.) ortsfeste Einrichtungen (pl) - siehe: Eisenbahnnetz fixed equipment - see: rail network
PL DE ENG
wypraska (ż) (mech.) - także: kształtka wtryskowa Spritzteil (m) injection-moulded part
PL DE ENG
wyprofilowanie (ż) (bud.) Konturierung (f) contouring
PL DE ENG
wysyłanie danych (n) (inf.) Upload (n) Upload
PL DE ENG
wyświetlacz (m) (wag.) Anzeige (f) display
PL DE ENG
wytrzymałość na skrecanie (ż) (mech.) Verwindungssteifigkeit (f) torsional stiffness - also: torsional strength
PL DE ENG
wytrzymałość na ściskanie (ż) (fiz.) Druckfestigkeit (f) compressive strength
PL DE ENG
wytyczanie (kol.) Trassierung (f) line routing
PL DE ENG
wzorzec kilograma (m) (fiz.) Urkilogramm (n) international prototype kilogram [IPK]
PL DE ENG
wzorzec legalizacyjny (m) (wag.) Eichnormal (n) national standard - also: calibration standard, reference standard