Niestandardowy słownik techniczny (niem - pol - ang) - Słowa znajdujące się w kategorii U


Słowa w kategorii - U:

PL DE ENG
uchwyt do kabla (m) (el.) Kabelhalter (m) cable holder
PL DE ENG
uchwyt kablowy odciążający (m) (el.) - zabezpieczenie kabla przed wyrwaniem Zugentlastung (f) strain relief
PL DE ENG
uciąg na palu (m) (żegl.) Pfahlzug (m) bollard pull
PL DE ENG
udostępnienie na rynku (n) (wag.) Bereitstellung auf dem Market (f) maiking available ob the market
PL DE ENG
układ recyrkulacji spalin [EGR] (m) (mot.) Abgasrückführung [EGR] (f) Exchaust Gas Recirculation [EGR]
PL DE ENG
ułamek błędu dopuszczalnego (m) (wag.) Fehleranteil (m) fraction - apportionment factor
PL DE ENG
ułkad półmostka (m) (elektron.) Halbbrückenschaltung (f) half-bridge configuration
PL DE ENG
umowa spółki (ż) (org.) Gesellschaftsvertrag (m) company agreement
PL DE ENG
umowa, kontrakt (ż) Vertrag (m) contract
PL DE ENG
uncja trojańska (ż) (wag.) - także: uncja jubilerska lub aptekarska Freiunze (f) troy ounce
PL DE ENG
Unia Europejska [UE] (ż) Europäische Union [EU] (f) European Union [EU]
PL DE ENG
unijne prawodawstwo harmonizacyjne (ż) (wag.) Harmonisierungsvorschriften der Union (pl) Union harmonisations legislation
PL DE ENG
uniwersalny uchwyt kablowy (m) (el.) Mehrzweck-Kabelhalter (m) multi-purpose cable holder
PL DE ENG
upoważniona placówka techniczna (ż) (kol.) - organ audytowy, miejsce przeprowadzania badań, wzorcownia Prüfstelle (f) inspection body - verifier, technical service
PL DE ENG
upoważniony przedstawiciel (m) (wag.) Bevollmächtigter (m) authorised representative
PL DE ENG
uruchomienie (n) - przekazanie do eksploatacji, Inbetriebnahme (f) commissioning
PL DE ENG
urząd miar i wag (m) (wag.) Eichamt (n) weights and meassures office (GB) - bureau of standards (US)
PL DE ENG
Urząd Regulacji Energetyki [URE] (m) (energ.) Amt für Energieverwaltung (f) Energy Regulatory Office
PL DE ENG
Urząd Transportu Kolejowego [UTK] (m) (kol.) Amt für Eisenbahnverkehr (n) The Office of Rail Transportation
PL DE ENG
urządzenie (system) detekcji (wykrywania) (n) (aut.) Ortungsanlage (f) detection system
PL DE ENG
urządzenie blokujące (n) (wag.) Feststelleinrichtung (f) locking device
PL DE ENG
urządzenie do fumigacji (ż) (spoż.) Begasungsanlage (f) fumigation facillity
PL DE ENG
urządzenie do ochrony przed korozją (ż) (chem.) Korrosionsschutzvorrichtung (f) anti-corrosion device
PL DE ENG
urządzenie do odlewania ciąglego (COS) (n) (hutn.) - także: maszyna do ciągłego odlewania Stranggießanlage [SGA] (f) continous-casting plant - also: continous casting line
PL DE ENG
urządzenie do pomiaru sił w narożach (ż) (kol.) - chodzi o siły w narożach pudła wagonu Eckkraftmesseinrichtung (f) testing facility used to measure corner loads - corner load measurement in car bodies
PL DE ENG
urządzenie elektroniczne (n) (elektron.) elektronische Einrichtung (f) electronic device
PL DE ENG
urządzenie komunikacyjne transmisji danych (DCE) (n) (inf.) Datenübertragungseinrichtung [DCE] (f) Data Communication Equipment (DCE)
PL DE ENG
urządzenie końcowe [DTE] (n) (inf.) Datenendeinrichtung [DTE] (f) - Endpunkt beim Benutzer Data Terminal Equipment [DTE]
PL DE ENG
urządzenie podtrzymujące zero (n) (wag.) Nullnachführeinrichtung (f) zero-tracking device
PL DE ENG
urządzenie pomiarowe (n) (aut.) Meßvorrichtung (f) measuring devive
PL DE ENG
urządzenie poziomujące (n) Niveliereinrichtung (f) leveling device
PL DE ENG
urządzenie pracujące w systemie heterogenicznym (n) (inf.) Multivendoranlage (f) multivendor system
PL DE ENG
urządzenie przekazujące obciązenie (n) (wag.) - EN 45501 Kraftübertragungseinrichtung (f) - EN 45501 load-transmitting device - EN 45501
PL DE ENG
urządzenie równoważące tarę (n) (wag.) Taraausgleicheinrichtung (f) tare-balancing device
PL DE ENG
urządzenie tarujące (n) (wag.) Taraeinrichtung (f) tare device
PL DE ENG
urządzenie ważące tarę (n) (wag.) Tarawägeeinrichtung (f) are-weighing device
PL DE ENG
urządzenie wskazujące (n) (wag.) Anzeigeeinrichtung (einer Waage) (f) displaying device (of a weighing instrument)
PL DE ENG
urządzenie z osłoną olejową „o” (n) (el.) - rodzaj wykonania przeciwwybuchowego Ölkapselung „o” (f) - Zündschutzart oil immersion „o” - type of ignition protection
PL DE ENG
urządzenie zadające tarę (n) (wag.) Taraeingabeeinrichtung (f) preset tare device
PL DE ENG
urządzenie zerujące (n) (wag.) Nullstelleinrichtung (f) zero-setting device
PL DE ENG
urządzenie zerujące automatyczne (n) (wag.) selbsttätige Nullstelleinrichtung (f) automatic zero-setting device
PL DE ENG
urządzenie zerujące inicjujące (n) (wag.) - EN 45501 Einschaltnullstelleinrichtung (f) - EN 45501 initial zero-setting device - EN 45501
PL DE ENG
urządzenie zerujące nieautomatyczne (n) (wag.) Nichtselbsttätige Nullstelleinrichtung (f) non-automatic zero-setting device
PL DE ENG
urządzenie zerujące półautomatyczne (n) (wag.) Halbselbsttätige Nullstelleinrichtung (f) semi-automatic zero-setting device
PL DE ENG
ustawialny w dowolnym poóożeniu positionierbar positionable
PL DE ENG
ustawiony w odstępie beabstandet spaced
PL DE ENG
usunięcie Beseitigung (f) disposal
PL DE ENG
usuwanie (śmieci) odpadów z gospodarstw domowych (m) Hausmüllentsorgung (f) domestic waste disposal
PL DE ENG
uszkodzenia szyn (lmn) (kol.) Schienenfehler (pl) rail defects
PL DE ENG
usztywniający aussteifend stiffening
PL DE ENG
utrzymanie (n) (kol.) Instandhaltung (f) maintenance
PL DE ENG
uziemienie (n) (el.) Erdung (f) grounding
PL DE ENG
uziom szpilkowy (m) (el.) Tiefenerder (m) depth earth electrode