Niestandardowy słownik techniczny (niem - pol - ang) - Słowa znajdujące się w kategorii R


Słowa w kategorii - R:

PL DE ENG
radiator (m) (kol.) - także: rozpraszacz ciepła Wärmesenke (f) heat sink
PL DE ENG
radiowa identyfikacja obiektu [RFID] (ż) (kol.) Radiofrequenz-Identifikation - Funkerkennung (f), [RFID] Radio-frequency Identification [RFID]
PL DE ENG
rama prawna (ż) Rahmenrecht (n) legal framework
PL DE ENG
rama wózka (kol.) Drehgestellrahmen (m) bogie frame
PL DE ENG
ramie podnoszące (n) (masz.) Hubarm (m) lifting arm
PL DE ENG
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ż) Das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (n) United Nations Framework Convention on Climate Change [UNFCCC]
PL DE ENG
rdzeń włókna (m) (fiz.) Faserkern (m) fiber core
PL DE ENG
realizacja (ż) (ek.) - załatwianie Abwicklung (f) handling - management, processing
PL DE ENG
rejestr handlowy (m) Handelsregister (f) commercial register - trade register
PL DE ENG
rejestr handlowy (m) (ek.) Handelsregister [HR] (n) trade register - also: commercial register
PL DE ENG
rejestr infrastruktury (m) (kol.) Infrastrukturregister (n) register of infrastructure
PL DE ENG
rejestrator danych (m) (inf.) Datenlogger (m) data logger - also: datalogger or data recorder
PL DE ENG
rezystancja rozpływowa (ż) (fiz.) Ausbreitungswiderstand (m) spreading resisance - ground resistance
PL DE ENG
rezystor z dodatnim współczynnikiem temperaturowym (m) (elektron.) Kaltleiter (m) - PTC-Widerstand (m) PTC Termistor
PL DE ENG
rezystor z dodatnim współczynnikiem temperaturowym (m) (elektron.) PTC-Widerstand (m) - Kaltleiter PTC-Thermistor (positive Temp. Coeffizient)
PL DE ENG
rękawice elektroizolacyjne (lmn) (el.) - patrz także PN-EN 60903:2006 - wersja polska isolierende Schutzhandschuhe (pl) insulating gloves - see also EN 60903
PL DE ENG
rodzaj umowy (m) Vertragsart (f) contract type - contract type
PL DE ENG
rodzaj wykonania przeciwwybuchowego (m) (el.) Zündschutzart (f) ignition protection type
PL DE ENG
rok przestępny (m) Schaltjahr (n) leap year
PL DE ENG
rolka prowadząca (ż) (masz.) - bęben odchylający Einschnürrolle (f) snub pulley
PL DE ENG
rozdzielczość (wag.) Auflösung (f) resolution
PL DE ENG
rozdzielnia (ż) (el.) Schaltanlage (f) power switching station
PL DE ENG
rozkaz "nic nie rób" (m) (inf.) Leerbefehl (m) do nothing" Instruction
PL DE ENG
rozkaz maszynowy (m) (inf.) Maschinenbefehl (m) machine instruction
PL DE ENG
rozpoznawanie elementów wleczonych (lmm) (kol.) herunterhängende Teile detektieren (pl) - Schlagdetektor Dragging Equipment Detector [DED]
PL DE ENG
rozstaw (rozwartość) klucza (m) Schlüsselweite (f) wrench width - spanner size
PL DE ENG
rozstaw czopów skrętu (m) (kol.) Drehzapfenabstand (m) distance between pivots
PL DE ENG
rozstaw czopów skrętu (w wagonie) (m) (kol.) Abstand Drehzapfen (m) distance between bogie center pins
PL DE ENG
rozstaw osi w wózku wagonu (m) (kol.) Achsabstand im Drehgestell (m) wheel base
PL DE ENG
rozstaw osi zewnętrznych (m) (kol.) Abstand der äußeren Radsätze (m) - Äußerer Achsabstand distance between outer axles
PL DE ENG
rozszerzenie (ż) (masz.) - także: rozciagłość Ertreckung (f) extension
PL DE ENG
równoległy (bocznikowy) kierunek działania siły (m) (fiz.) Kraftnebenschluß (m) force shunt
PL DE ENG
różnicowa waga dozująca (ż) (wag.) Differentialdosierwaage (f) Loss-in-weight feeder
PL DE ENG
ruchomość osiowa (ż) (masz.) axiale Beweglichkeit (f) axial mobility
PL DE ENG
rurowy rohrförmig tubular
PL DE ENG
rynna uprawowa (ż) Pflanztrog (m) flower trough
PL DE ENG
rysik (m) (inf.) Touch-Stift (m) touch-pen
PL DE ENG
rysunek kontrolny (m) (kol.) Regelzeichnung (f) control drawing
PL DE ENG
rysunek przekrojowy (m) (rys.) - także: przecięcie Schnittzeichnung (f) sectional drawing
PL DE ENG
rysunek sytuacyjny (m) (rys.) Lageplan (m) site plan
PL DE ENG
rysunek złożeniowy (m) (rys.) Zusammenbauzeichnung (f) - Dispozeichnung (f) GA -Drawing - General Assembly Drawing
PL DE ENG
ryzyko skażenia - ryzyko kontaminacji/ zanieczyszczenia Kontaminationsrisiko (n) risk of contamination