Niestandardowy słownik techniczny (niem - pol - ang) - Słowa znajdujące się w kategorii O


Słowa w kategorii - O:

PL DE ENG
obciążenie maksymalne [Max] (n) (wag.) Höchstlast [Max] (f) maximum compacty [Max]
PL DE ENG
obciążenie minimalne [Min] (n) (wag.) - EN 45501 Mindestlast [Min] (f) - EN 45501 minimum capacity [Min] - EN 45501
PL DE ENG
obciążenie odcinkowe (n) (kol.) Steckenlast (f) line load
PL DE ENG
obciążenie skupione (n) (wag.) Einzellast (f) point load
PL DE ENG
obciążenie zbiorcze (ż) (wag.) Lastkollektiv (n) load spectrum - operating conditions
PL DE ENG
obciążony sprężyną federbelastet spring loaded
PL DE ENG
obliczenie przybliżone (n) Überschlagrechnung (f) rough calculation
PL DE ENG
obracający sie - także: podlegający rotacji drehbeweglich rotating
PL DE ENG
obrotowy drehbeweglich rotary
PL DE ENG
obsługa i utrzymanie [O&M] (ż) (kol.) Betrieb und Erhaltung [O&M] (m) Operation and Maintenance [O&M]
PL DE ENG
obsługa posprzedażna (ż) (ek.) After-Sale-Geschäft (n) after sales business
PL DE ENG
obsługa zdalna (ż) (aut.) Fernbedienung (f) remote operation
PL DE ENG
obudowa (ż) Haube (f) housing - hood
PL DE ENG
obudowa (ż) (masz.) Gehäuse (f) housing
PL DE ENG
obudowa do wbudowania (ż) (aut.) Einbaugehäuse (n) build-in-housing
PL DE ENG
obudowa wzmocniona „e” (ż) (el.) - rodzaj wykonania przeciwwybuchowego urządzenia elektrycznego erhöhte Sicherheit „e” (f) - Zündschutzart increased safety „e” - type of ignition protection
PL DE ENG
obwodowo - także: skrajnie, brzegowo umfangsseitig on the corcumference
PL DE ENG
obwód przeciwsobny (m) (elektron.) Gleichtaktschaltung (f) push-push circuit
PL DE ENG
ocena modułowa (ż) (wag.) modulare Bewertung (f) modular evaluation
PL DE ENG
ocena zgodności (ż) (wag.) Konformitätsbewertung (f) conformity assessment
PL DE ENG
ochotnicza straż pozarna (ż) freiwillige Feuerwehr (f) volunteer fire company
PL DE ENG
ochrona przed pyłami wybuchowymi (ż) (el.) Staubexplosionsschutz (m) dust explosion protection
PL DE ENG
ocienienie (ż) Abschattung (f) shadowing
PL DE ENG
oczko pomiarowe (n) (wag.) - oczkowy tensometryczny przetwornik pomiarowy Meßauge (f) measuring eye
PL DE ENG
odbijaki (lmm) (kol.) Dämpfer (pl) damping elements
PL DE ENG
odbój (m) (wag.) - zderzak, amortyzator, tłumik Stoßfänger (m) bumper
PL DE ENG
odchylenie znaczące (ż) (wag.) bedeutende Störung (f) significant fault
PL DE ENG
odcinek (m) (kol.) Abschnitt (m) section
PL DE ENG
odcinek pomiarowy (m) (wag.) Meßstrecke (f) measuring span
PL DE ENG
odcinek toru (m) (kol.) Gleisabschnitt (m) track section
PL DE ENG
odcinkowa kontrola prędkości (ż) (mot.) Abschnittkontrolle (f) Section Control
PL DE ENG
oddziaływanie wsteczne (n) (aut.) Rückwirkung (f) reaction
PL DE ENG
odlewnia (ż) (hutn.) Gießerei (f) foundry
PL DE ENG
odnowienie (n) (kol.) Erneuerung (f) renewal
PL DE ENG
odpady gabarytowe (wielkogabarytowe) (lmm) Sperrmül (m) bulk garbage - large trash
PL DE ENG
odpady nie nadające się do powtórnego przetworzenia (lmn) Restmüll (m) residual waste
PL DE ENG
odpady organiczne - biomasa Biomüll (f) organic waste - biodegradable waste
PL DE ENG
odporny na nagły wzrost ciśnienia spowodowany wybuchem (el.) explosionsdruckstoßfest explosion pressure shock resistant
PL DE ENG
odporny na skręcanie (mech.) drehfest torque-resistant - also: torque proof
PL DE ENG
odpowiedni do stosowania na prowadnikach przewodów (el.) schleppkettentauglich drag chain suitable
PL DE ENG
odprawa, stanowisko odprawy (ż) (lotn.) Check-in (n) - Einschecken (n), Abfertigung (f) check- in
PL DE ENG
odpryski (lmm) (bud.) Abplatzungen (pl) spelling
PL DE ENG
odsetki ustawowe (lmn) (ek.) gesetzliche Zinsen (pl) legal interest
PL DE ENG
odstęp blokowy (m) (kol.) Streckenblock (m) line block system
PL DE ENG
oferta (ż) Angebot (n) offer
PL DE ENG
ognioodporny brandbeständig fire resistant
PL DE ENG
ogniwo paliwowe (n) (fiz.) Brennstoffzelle (f) fuel cell
PL DE ENG
ogniwo sloneczne (ż) (energ.) - także: foto ogniwo, fotowoltaika Solarzelle (f) photovoltaic cell - also: solar cell
PL DE ENG
Ogólna umowa o uzytkowaniu wagonów towarowych [AVV] (ż) (kol.) Allgemeiner Vertrag für die Verwendung von Güterwagen [AVV] (m) General Contract of Use for (freight) Wagons [GCU]
PL DE ENG
ogólna zgodność (ż) (kol.) Gesamtkohärenz (f) overall compability
PL DE ENG
ogólnie uznane zasady techniki (lmn) anerkannte Regeln der Technik [aRdT] (pl) acknowledget rules of technology
PL DE ENG
ograniczenie możliwości przemieszczania się zbiornika (m) (wag.) Behälterfesselung (f) binding of hopper
PL DE ENG
ogranicznik momentu obrotowego (m) (masz.) Drehmomentstütze (f) reactor
PL DE ENG
ogrzewalny (spoż.) - także: podgrzewalny erhitzbar heatable
PL DE ENG
omnibus (m) Allesköner (m) allrounder
PL DE ENG
oparcie dla plecw (n) (kol.) Rückenlehnen-Teil (n) backrest part
PL DE ENG
opaska zaciskowa (ż) (aut.) Spannschelle (f) clamp
PL DE ENG
opinia techniczna (ż) technische Stellungnahme (f) technical opinion
PL DE ENG
opłata licencyjna [LF] (ż) (ek.) Lizenzgebühr [LF] (f) licence fee [LF]
PL DE ENG
opłata skarbowa (ż) (ek.) Stempelgebühr (f) stemp duty
PL DE ENG
opłata wstępna (ż) (ek.) Anfangsgebühr (f) front-end fee
PL DE ENG
opór odkształcenia (m) (mech.) - także: opór plastyczny Verformungswiderstand (m) rresistance to deformation
PL DE ENG
opórka przeciwpełzna (ż) (kol.) Wanderschutzklemme (f) clamp for creep protection
PL DE ENG
oprogramowanie pośredniczące (n) (inf.) Middleware (f) middleware
PL DE ENG
oprogramowanie wbudowane w urządzeniu (n) (inf.) Firmware (f) firmware
PL DE ENG
organ zarządzający (m) (org.) - kierownictwo Leitungsorgan (n) management body
PL DE ENG
Organizacja Narodów Zjednoczonych [ONZ] (ż) Vereinte Nationen [VN] (pl) United Nations [UN]
PL DE ENG
orientacja na klienta (ż) (org.) Kundenorientierung (f) Customer Focus Orientation
PL DE ENG
osadzenia (lmn) (masz.) - także: łożyskowania Lagermittel (pl) bearing means
PL DE ENG
osłona gazowa „p” (ż) (el.) Überdruckkapselung „p” (f) pressurized enclosure
PL DE ENG
osłona ognioszczelna „d” (ż) (el.) - rodzaj wykonania przeciwwybuchowego druckfeste Kapselung „d” (f) - Zündschtzart flameproof enclosure „d” - type of ignition protection
PL DE ENG
osłona piaskowa „q” (el.) - rodzaj wykonania przeciwwybuchowego urządzenia elektrycznego Sandkapselung „q” (f) - Zündschutzart powder filling „q” - type of ignition protecion
PL DE ENG
osoba upoważniona do odbioru (ż) empfangsberechtigte Person (f) authorized recipient
PL DE ENG
ostoja (ż) (kol.) - rama pojazdu szynowego Untergestell (n) - Wagenuntergestell frame
PL DE ENG
ostoja wagonu (ż) (kol.) Wagenuntergestell (n) car underframe
PL DE ENG
ostro zarysowany konturscharf sharp contured
PL DE ENG
ostrzeżenie akustyczne (n) (kol.) akustische Warnung (f) audible warning
PL DE ENG
oś napędowa (ż) (kol.) Antriebsachse (f) driving axle
PL DE ENG
otwarto-komórkowy (fiz.) offenzellig open-celled
PL DE ENG
otwieranie tras (ż) (kol.) Fahrstraßenauflösung (f) automatic route release
PL DE ENG
otwór do osadzania (m) (masz.) Einstecköffnung (f) insertion opening
PL DE ENG
otwór manipulacyjny (m) Einfriffsöffnung (f) acces opening
PL DE ENG
otwór mocujący (m) (mech.) Aufnahmebohrung (f) receiving bore
PL DE ENG
otwór spustowy (m) (hutn.) Abstichloch (n) taphole
PL DE ENG
owalność koła (ż) (kol.) - (wada koła) Radunrundheit (f) eccentricity
PL DE ENG
oznakowanie CE (n) (wag.) CE-Kennzeichnung (f) CE-marking
PL DE ENG
oznakowanie ekologiczne (n) - logo ekologiczne Ökolabel (n) Eco-label