Niestandardowy słownik techniczny (niem - pol - ang) - Słowa znajdujące się w kategorii M


Słowa w kategorii - M:

PL DE ENG
magistrala CAN (ż) (inf.) - szyna CAN CAN-Bus (m) Controler Area Network [CAN]
PL DE ENG
magistrala polowa (ż) (inf.) - sieć typu polowego; sieć magistralowa typu fieldbus Feldbus (m) field bus
PL DE ENG
mapa linii kolejowych (ż) (kol.) Liniennetzkarte (f) line network map
PL DE ENG
mapa sieci kolejowych (ż) (kol.) Streckennetzkarte (f) network map
PL DE ENG
masa ciągniona (ż) (kol.) Anhängelast (f) trailing load
PL DE ENG
masa pociągu (ż) (kol.) Zugmasse (f) train mass
PL DE ENG
maska obsługi (ż) (aut.) Bedienbild (n) operating mask
PL DE ENG
maska sieciowa (ż) (inf.) Netzmaske (f) net mask
PL DE ENG
maszyna pokaująca (ż) (aut.) - także: pakowarka Verpackungsmaschine (f) packing machine
PL DE ENG
maszynista (pociągu) (m) (kol.) Lokführer (m) - Lokomotivführer (m), Zugführer (m), Zuglenker (m train driver - locomotive driver
PL DE ENG
maszynista pojazdu trakcyjnego (m) (kol.) Triebfahrzeugführer [Tf] (m) driver
PL DE ENG
materiał obojętny (m) (chem.) Inertmaterial (n) inertles material
PL DE ENG
materiał okrągły (m) (mech.) Rundmaterial (n) round material
PL DE ENG
materiał sypki (m) Schüttgut (n) bulk material
PL DE ENG
materiał wielokrawędziowy (m) (masz.) Mehrkantmaterial (n) multi-sided material
PL DE ENG
mechanizm obrotu Drehvorrichtung (f) turning attachment
PL DE ENG
mechanizm podnoszenia (dźwignicy) (m) (masz.) Hubwerk (n) hoist
PL DE ENG
metal nieżelazny (m) (hutn.) NE-Metall (n) - Nichteisenmetall (n) non-ferrous metal
PL DE ENG
metoda szyfrowania (ż) (inf.) Verschlüsselungsverfahren (n) ciphering method
PL DE ENG
miech harmonijkowy (m) (kol.) - także: mieszek sprężysty Faltenbalg (m) folding bellow
PL DE ENG
miednica (n) (masz.) Sitzschale (f) seat shell
PL DE ENG
mieszadło (n) (aut.) Rührwerk (n) agitator
PL DE ENG
mieszanina reagująca (ż) (chem.) Reaktionsgemisch (n) reaction mixture
PL DE ENG
mieszek (miech) falisty (m) (kol.) Wellenbalg (m) corrugated bellow
PL DE ENG
mieszek ochronny (m) (kol.) Faltenbalg (m) gaiter
PL DE ENG
międzycząsteczkowy (chem.) zwischenmolekular intermolecular
PL DE ENG
Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (ż) (chem.) Internationale Union für Reine und Angewandte Chemie (f) International Union of Pure and Applied Chemistry
PL DE ENG
międzynarodowy czas atomowy [TAI] (m) internationale Atomzeit [TAI] (f) International Atomic Time
PL DE ENG
Międzynarodowy Komitet Olimpijski [MKOl] (m) Das Internationale Olympische Komitee [IOC] (n) International Olympic Commitee [IOC]
PL DE ENG
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki [IEV] (m) (el.) Internationales elektrotechnisches Wörterbuch [IEV] (n) International Electrotechnical Vocabulary [IEV]
PL DE ENG
Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki [ISBN] (m) Internationale Standardbuchnummer [ISBN] (f) International Standard Book Number [ISBN]
PL DE ENG
Międzynarodowy Związek Kolei [UIC] (m) (kol.) Der Internationale Eisenbahnverband [UIC] (m) International Union of Railways [UIC]
PL DE ENG
Międzyrządowy Zespół ds Zmian Klimatu (m) Zwischenstaatlicher Ausschuß über Klimaveränderung Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC]
PL DE ENG
minimalna masa sumowana Σmin (ż) (wag.) kleinste Abgabemenge Σmin (f) minimum totalized load Σmin
PL DE ENG
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (n) Ministerium für Infrastruktur und Entwicklung (n) Ministry of Inrastructure and Development
PL DE ENG
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (n) Ministerium für Verkehr, Bauwesen und Meereswirtschaft (n) Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy
PL DE ENG
młyn surowca (m) Rohmühle (f) Raw Mill
PL DE ENG
mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia (lmn) (org.) Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken Strengths, Weaknesses, Opportunitis, Threats
PL DE ENG
mocowany siłą tarcia (ż) reibschlüssig frictional connection
PL DE ENG
model odniesienia łączenia systemów otwartych [OSI] (m) (inf.) - standard zdefiniowany przez ISO Kommunikation offener Systeme [OSI] (f) Open Systems Interconnection [OSI]
PL DE ENG
model warstwowy ISO-OSI (m) (org.) - model warstwowy sieci ISO-OSI-Schichtenmodel (m) - ISO/OSI-Referenzmodel (m) the ISO-OSI level model - the ISO-OSI layer model, the ISO-OSI reference model
PL DE ENG
modernizacja (ż) (kol.) - (masz.) przezbrojenie Umrüstung (f) upgrading
PL DE ENG
modulacja szerokości impulsów [MSI] (ż) (aut.) Pulsweitenmodulation (f) pulse width modulation [PWM]
PL DE ENG
moduł rozszerzeń (m) (aut.) Erweiterungsbaugruppe (f) expansion modul
PL DE ENG
moment odchylający (m) (fiz.) - moment kierunkowy Giermoment (f) yawing moment
PL DE ENG
moment pochylający (m) (fiz.) Nickmoment (n) pitching moment
PL DE ENG
moment przechylający (m) (fiz.) Rollmoment (n) roll moment - rolling moment
PL DE ENG
mostek szczelinowy (m) (kol.) Spaltbrücke (f) track bridge
PL DE ENG
motoreduktor (m) (aut.) Getriebemotor (m) gear motor - geared motor
PL DE ENG
mufla (ż) (spoż.) - szczelnie zamknięta i ogrzewana od zewnątrz komora z materiałów ogniotrwałych Backmuffel (f) backing muffle
PL DE ENG
myśl przewodnia (ż) Grundgedenke (m) fundametal idea