Niestandardowy słownik techniczny (niem - pol - ang) - Słowa znajdujące się w kategorii I


Słowa w kategorii - I:

PL DE ENG
identyfikacja wizualna firmy (ż) Unternehmens-Erscheinungsbild (n) Corporate Design [CD]
PL DE ENG
identyfikatory tekstu (lmm) (wag.) Beizeichennamen (pl) string names
PL DE ENG
ilość (części) zainstalowanych (ż) eingebaute Menge [Eing.] instaled quantity [unst.]
PL DE ENG
impedancja pętli (ż) (el.) Schleifenwiderstand (m) loop impedance
PL DE ENG
importer (m) (wag.) Einführer (m) importer
PL DE ENG
info o biegu pociągu (ż) (kol.) Zuglaufinformation (f) train running information
PL DE ENG
infrastruktura (ż) (kol.) Infrastruktur (f) infrastructure
PL DE ENG
injektor (m) (wag.) - wstrzykiwacz Aufgabeschuh (m) inlet tube
PL DE ENG
instalacja paneli słonecznych (ż) (energ.) Solarzellenanlage (f) photovoltaic system - also: solar cell system
PL DE ENG
instrukcja (ż) (inf.) Anweisung (f) statement
PL DE ENG
instrukcja obsługi (ż) (aut.) Betriebsanleitung (f) Instruction Manual
PL DE ENG
instrukcja obsługi i konserwacji (ż) (aut.) Bedienungs- und Wartungsanleitung (f) Operation and Maintenance Manual (Q & M Manual)
PL DE ENG
instrukcja plombowania (ż) (wag.) Plombieranweiseung (f) sealing instruction
PL DE ENG
Instytut Kolejnictwa [IK] (m) (kol.) Institut für Eisenbahnwesen (n) The Railway Institute - formel Railway Scientic and Technical Centre
PL DE ENG
inteligentne szkło (ż) (arch.) - szkło o zmiennej przezierności inteligentes Glas (n) Smart Glas
PL DE ENG
interfejs (m) (inf.) - złącze, sprzęg Schnittstelle (f) interface
PL DE ENG
interfejs człowiek-maszyna (m) (inf.) Verbindung Human -Maschine [VHN] Human Machine Interface [HMI]
PL DE ENG
interfejs człowiek-maszyna (m) (inf.) - interfejs użytkownika Mensch-Maschine-Schnittstelle [MMS] (f) Human Machine Interface [HMI]
PL DE ENG
interfejs użytkownika (m) (inf.) Bedienoberfläche (f) user interface
PL DE ENG
intermodalna jednostka ładunkowa (ż) (kol.) - np.kontenery, nadwozia wymienne, naczepy siodłowe i zestawy drogowe intermodale Ladeeinheit [ILE] (f) intermodal loading unit [ILU]
PL DE ENG
intermodalny (kol.) - czyli przy użyciu różnych środków transportu intermodal intermodal
PL DE ENG
internet przedmiotów (m) (inf.) - także: "internet rzeczy" uzupełniających komputer inteligentnymi przemiotami Internet der Dinge [IdD] (n) - auch: Allesnetz Internet of Things [IoT]
PL DE ENG
inżynieria (usługa inżynierska) (ż) (org.) Ingenieuswesen (n) engineering
PL DE ENG
iskrobezpieczeństwo „i” (el.) - rodzaj wykonania przeciwwybuchowego Eigensicherheit „i” (f) - Zündschutzart intrinsic safety „i” - type of ignition protection
PL DE ENG
izolator goły (m) (el.) Isolierkörper (m) insulator