Niestandardowy słownik techniczny (niem - pol - ang) - Słowa znajdujące się w kategorii A


Słowa w kategorii - A:

PL DE ENG
adres bezwzględny (m) (inf.) absolute Adresse (f) absolute address
PL DE ENG
adres fizyczny [MAC] karty sieciowej (inf.) MAC-Adresse (f) Media-Access-Control-Adress
PL DE ENG
adres IP (m) (inf.) - numer nadawany interfejsowi sieciowemu IP-Adresse (f) IP address
PL DE ENG
adres prowadzenia działalności gospodarczej (m) (org.) - adres do korespondencji handlowej Geschäftsanschrift (f) business address
PL DE ENG
aeracja (napowietrzenie) stożka (zbiornika) (ż) (wag.) Konusbelüftung (f) cone aerationing
PL DE ENG
Agencja Żywności i Leków [FDA lub USFDA] (ż) US-amerikanische Behörde für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit [FDA] (f) Food and Drug Administration [FDA]
PL DE ENG
akustyczny wskaźnik uszkodzenia (m) (kol.) akustische Störanzeige (f) audible failure indication
PL DE ENG
alarm akustyczny (m) (kol.) akustischer Alarm (m) audible alarm
PL DE ENG
arkusz danych (m) - karta danych informacyjnych (produktu); arkusz dokumentacyjny Datenblatt (n) data sheet
PL DE ENG
arkusz roboczy (m) - karta pracy, zestaw zadań Arbeitsblatt (n) worksheet
PL DE ENG
armatka powietrzna (ż) (aut.) Luftkanone (f) air cannon
PL DE ENG
automatyka przemysłowa (ż) (aut.) - technika automatyzacji Automatisierungstechnik (f) automation
PL DE ENG
autorytet (m) Übervater (m) dominant father figure