Automatyzacja ważenia

W dziedzinie automatyzacji ważenia w słowniku można znaleść pojęcia z branży automatyki mające w niej zastosowanie.

MID i NAWI

W zakresie techniki ważenia w słowniku można znaleść pojęcia dotyczące wag MID i NAWI.

Metrologia

W zakresie metrologii w słowniku można znaleść pojęcia dotyczące kwestii metrologicznej wag.